Nannerth Fawr Farmhouse
Lambs from the Welsh Mountain Sheep Flock at Nannerth

Cymru Canolog, Cwm Elan, Mynyddoedd Cambria a Dyffryn Gwy – enwau gwahanol i disgrifio’r ardal bendigedig lle gallwch joio amrhediad o weighgareddau yn agos at eich ty gwyliau. Gallwch chi cerdded, seiclo, gwylio adar, gwylio moch daear, gwersylla, hedfan hebog a llawer llawer mwy tra aros ar y fferm at Gwyliau Cefngwlad Nannerth. Mae’r gweithgareddau i gyd yn saff i’r amgylchedd.

Arhoswch ar ein fferm hyfryd organig, sy’n sefyll rhwng yr afon Gwy a’r mynyddoedd Cwm Elan, a gallwch chi mwynhau popeth ar garreg eich drws. Os ydych chi’n aros ar y fferm, mae ran fwyaf o’r gweithgareddau am ddim a’r rhai eraill yn rhad iawn. Os ydych yn aros yn man arall yng nghanol Cymru, cysylltwch â ni i gwylio moch daear, hebogaeth, ac i gwersylla.

NannerthUP

Sponsors

Go to top

home