Making a Sauna Tent at Nannerth Country Holidays
Camping at Nannerth Country Holidays

Mae gwersylla gwyllt ar gael i gwesteion sy’n aros ar y fferm ac i bobl sydd eisiau gwersylla am cwpl o ddiwrnod mewn ardal gwersylla gwyllt. Mae gwersylla gwyllt yn addas i deuluoedd, cyplau, grwpiau bach, cerddwyr sy’n dilyn y ‘Wye Valley Walk’, a hefyd i feicwyr sy’n seiclo ar hyd y Lon Las Cymru (Sustrans cycle route 8) sydd yn rhedeg trwy Fferm Nannerth.

Pobl sydd yn edrych am lle i gwersylla yn gwyllt

Am lleoliad hardd, preifat gyda llawer i’w neud yn agos, gall Fferm Nannerth bod yn perffaith i chi. Gallwch dod ag offer gwersylla eich hun ac aros at nifer o lleolau o gwmpas y fferm. Mae dolau gwair hyfryd, caeau defaid ac ardaloedd yn agos at yr afon i chi dewis rhwng. Mae cawodydd a toiledau ar gael, i gynnwys ty-bach ‘compost’ ar gyfer rhai bobl. Rydym yn caniatau tanau go iawn mewn pyllau-tan a gaeth gwersyllwyr defnyddio i gyd o’r amodau ar y fferm. Mae croeso i chi logi offer gwersylla o’r fferm os yw’n gyfleus i chi. Cysylltwch â ni am mwy o wybodaeth.

Gwesteion sy’n aros mewn un o’r bythynnod

Gallwch rhoi amswer cyffrous i eich plant gyda brofiad gwersylla gwyllt. Mae gwersyllau ac offer ar gael er mwyn i chi joio ardal preifat a gwyllt ar y fferm. Edrychwch am goed tan, adeiladwch tan-camp ar gyfer coginio a cysgwch ty fas am noson. Mae opsiynau wahanol ar gael, gallwch ddewis o ‘Gwersylla hawdd’, ‘gwersylla hwyl’, ‘gwersylla ymchwilio’ a ‘sialens gwersylla’, sydd yn galluogi dewis lefel addas i eich plant neu teulu. Mae’n rhaid i oedolyn cyfrifol mynd gyda pob plentyn. Cysylltwch â ni am mwy o wybodaeth.

NannerthUP

Sponsors

Go to top

camping