Meadows at Nannerth Country Holidays
Path Above the Wye at Nannerth
Riverside Walk at Nannerth
Walking the Ridge Oopposite Nannerth Fawr Farm
The Monks' Trod at Nannerth

Mae’r ardaloedd hardd a ddramatig o gwmpas Rhaeadr Gwy a Cwm Elan yn wahanol iawn gyda golygfeydd ysblenydd a llwybrau graddol i ddewis rhwng. Mae Gwyliau Cefngwlad Nannerth yn canolfan perffaith am gwyliau cerdded, gyda mynediad i llwybrau cerdded anodd a hawdd mewn lleoliad prydferth. Mae’r llwybr hir, y ‘Wye Valley Walk’ yn mynd trwy Fferm Nannerth ac mae Ffordd Glyndwr yn passio cwpl o filltiroedd i ffwrdd. Mae llwybrau anodd i rhoi sialens i gerddwyr profiadol er engraifft Drygan Fawr yn y Cwm Elan a Llwybr y Mynaich sy’n rhedeg rhwng yr Abatau Sisteraidd Ystrad Fflur ac Abaty Cwmhir. Yn tipyn mwy haws, mae’r llwybr Cwm Elan yn 8 filltir o hyd a gallwch cerdded cylch i gynnwys rhannau o’r ‘Wye Valley Walk’ i wneud llwybr 16 milltir. Am mwy o wybodaeth, gwelwch y wefan ‘Leaping Stiles’. Am lle i aros neu gwersylla ar y llwybrau, gwelwch Gwyliau Cefngwlad Nannerth.

Mae’r cefngwlad yng nghanolbarth Cymru yn cynnwys ffermiau bach, rosydd gwyllt ac ardaloedd tawel a hardd lle gaeth cerddwyr ymchwilio gan defnyddio llwybrau cyhoeddus. Ar y fferm rydym wedi creu llwybr siap rhif 8, sydd yn rhedeg ar hyd yf afon Gwy ac ar ddraws caeau gwair, trwy ardal llynoedd a wedyn trwy coedwig hen derwenat y mynyddoedd tu ol i’r Fferm. Mae’r llwybrau ar hyd gwaelod y fferm yn addas i teuluoedd gyda plant infanc, neu ar gyfer dro araf tra bydd y llwybr uwch yn mwy anodd. Mae lon cul yn rhedeg trwy’r fferm i Raeadr gyda pellter 4 milltir.

NannerthUP

Sponsors

Go to top

walking