Canoeing the Rapids in the Wye at Nannerth
White Water Challenge at Nannerth

Mae llawer o weithgareddau diddorol i wneud yng nghanol Cymru, gyda nifer o leoedd cudd i archwilio. Mae pysgota a canŵio ar yr afon Gwy yn hygyrch o'r fferm, gyda gweithgareddau heriol eraill ar gael yn agos i Nannerth yn y Cwm Elan a Rhaeadr.

Os hoffech chi fod yn creadigol, mae tirweddau hardd, lliwiau, natur a nwyddau naturiol ym mhobman. Mae arlynwyr yn aros ar y fferm yn aml, ac ambell waith mae gwesteion yn rhoi celf hyfryd i ni. Wnaeth un o gewsteion y fferm disgrifio'r ardal fel 'paradwys y ffotograffydd' a gallwch weld lluniau adar ar y wefan i gyd wedi'u cymrud gan gwesteion y fferm.

NannerthUP

Sponsors

Go to top

other activities