Off Road Bike and Walking Path on Nannerth Fawr Farm
Leaving Nannerth for a Cycle Ride in the Elan Valley
Cycling in the Elan Valley close to Nannerth Country Holidays
Looking towards Nannerth
Heading North past Nannerth on Cycle Route 8

Mae pob fath o seiclo, o feico hwyl i feicio pellter hir, ar gael ac yn hygyrch o Gwyliau Cefngwlad Nannerth neu yn agos ati. Ar y fferm 200 erw, mae trac pellter byr sy’n addas i feiciau mynydd, gall gwesteion defnyddio’r trac sydd hefyd yn arwain at llwybrau hirach er engraifft, Llwybr y Mynnaich a Byway Clifford. Mae llwybrau ffordd hefyd, fel y cylch i Llanidloes, a’r ‘Monks Mythical Marathon’ sydd gallu dechrau a diweddu ar y fferm. Mae’r llwybr Seiclo Cwm Elan yn perffaith i deuluoedd, tra mae llwybrau pellter hir yn mynd yn agos, neu trwy’r fferm ac yn denu seiclwyr profiadol (gwelwch o dan). Gallwch hefyd stopio am nos i wersylla mewn un o’r caeau ar y fferm, neu yn agos at yr afon Gwy.

Lôn Las Cymru National Cycle Route 8

Mae’r taith o’r Gogledd i’r Dde, tua 270 filltir o hyd, yn mynd heibio tiroedd anhygoel o brydferth, yn cynnwys trac cul trwy canol Fferm Nannerth. Gallwch defnyddio’r tai gwestu fel canolfan i seiclo ar hyd a llwybr, neu gallwch gwersylla ar hyd y taith rhwng y mynyddoedd a’r afon Gwy.

Lôn Cambria National Cycle Route 81

Mae’r Lon Cambria yn newydd ei gyflawnu ac yn croesi trwy calon Cymru, ar hyd 110 milltir o Aberystwyth i’r Amwythig. Mae’r llwybr ysblennydd yma yn mynd trwy canolbarth Cymru ar ddraws mynyddoedd y Cambria, ar hyd cronfeydd prydferth Cwm Elan hyd at Rhaeadr Gwy. Gyda barcud coch yn hedfan uwch eich pen, mae’r taith yn ddilyn lonau tawel sydd yn cysylltu a drefi marchnad, Llanidloes, Drenewydd a’r Trallwng. Byddwch yn ddringo y fford Rhyfeinig dros ‘Long Mountain’ ac yn gweld golygfeydd panoramig cyn teithio ymlaen i’r Amwythig lle gallwch cyswllt a rheilffordd i fynd adref.

The Radnor Ring Regional Cycle Route 25

Mae’r cylch Maesyfed 86 milltir o hyd yn dilyn lonau cefngwlad tawel, ac yn croesi ar ddraws ardaloedd tir harddaf Canolbarth Cymru gyda lleoedd addas i feicio mynydd. Mae’r llwybr yn cywylltu y drefi del Rhaeadr, Llandrindod, Llanandras a Tref y Clawdd.

NannerthUP

Sponsors

Go to top

cycling