Singing to the Lamb at Nannerth
Hens Like the Lambing Shed Too!
Getting Confident with Lambs at Nannerth
Cuddling Lambs at Nannerth Country Holidays
Bottle Feeding a Sucky Lamb at Nannerth
Big Hugs for Lambs at Nannerth
Tor Wen Lambs
Twin Lambs Up and About with their Mothers at Nannerth

Ar y fferm, rydym yn cynllunio wyna i gyd-digwydd gyda gwyliau Pasg felly gaeth teuluoedd profi wyna byw yn ystod un o’r amserau mwyaf cyffrous y flwyddyn ffermio. Mae’n aml bod cyfle helpu gyda bwydo’r oen gyda potel llaeth. Mae’r mwyafrif o’r defaid yn wyna yn naturol yn y caeau, ond mae’n rhaid gwylio’r defaid hen, iau a’r rhai sy’n disgwyl efeilliaid yn ofalus felly mae’r grwpiau uchod yn wyna mewn sied fawr ac yn bwyta bwyd ychwanegol os oes angen.

Gall gwesteion mynd mewn i’r sied defaid a weld genedigaeth oen yn agos. Mae gofal cynnar yn bwysig iawn, ac yn aml bydd rhaid rhoi llaeth i oen newydd, rhoi cymmorth i fwydo o’i mamau a gwneud yn siwr bod yr oen yn cadw yn gynnes. Ar y fferm, mae gyfle gweld hyn i gyd yn agos, gyda plant o dan rheolaith rhieni neu oedolyn cyfrifol arall. Mae gwesteion rheoliadd wedi bod yn gymorth mawr dros y blynyddoedd, yn helpu i fwydo’r oen sydd wedi colli eu mamau a dasgau eraill ar y fferm. Ar hyn o bryd, mae wyna byw ar gael i gwesteion y fferm yn unig neu gwesteion gwersylla, nid i’r cyhoedd. Peidiwch anghofio, mae hylendid ar ol cyffordd anifeiliaid yn hanfodol. Mae’n rhaid i menywod beichiog cadw draw o ddefaid sy’n wyna.

NannerthUP

Sponsors

Go to top

lambing